HomeSpojeníLegální informanceFRFG in other languagesInstitute for a Better Demographic Future
 
ÚvodVizeAktivity od NPBGOrganizaceProjekty

NewsletterNadace pro
práva budoucích
generacich – NPBG

Přihrádka na
dopisy 5115
D-61422 Oberursel
Germany

Telefonní číslo:
+49-6171/982367
Fax:
+49-6171/952566

email:


Bankovní spojení:
GLS Gemeinschafts-
bank eG

Číslo konta: 8039555800
Kód banky:
43060967NPBG PDF Print E-mail
Kdo jsme my?

Nadace pro práva budoucích generací (Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen/ SRzG je nestranná a nezávislá výzkumná organizace, která spojuje vědní obor, politiku a ekonomii. Výzkumem zaměřeným na praxi, prohloubí organizace vědomosti o mezigeračním právu a sounáležitosti. Mladí vědci z různých odborních směrů pracují v SRzG na interdisciplinárních projektech. Jako advokátní „továrna mysli“ pokusí se SRzG ale také vytvořit v politikce a ekonomii sebevědomí pro mezigeneračni právo a sounáležitost. Cíl zústane změnit naší společnost, nejen o tom psát. Několik sto členú kteří mají daleko více možností než je u Německých nadací běžné, zajištují finanční základ nadace a tím i její samostatnost.

Co chceme?

V době kdy kličové slova jako generační spravedelnost a sounáležitost jsou stále silněji zdúraznovány, je důležitá seriózní, vědecky orientováná osvěta více než kdy předtím.
Spravedlnost v mezigeneračním právu je pro nás dosáhnuta, když šance pro budoucí generace na  jejich vlastní potřeby, jsou alespoň tak velké jako pro dnešní generace. Základní myšlenkou našeho koncetu je,abyschom nežily na úkon našich potomků.


Co jsou naše aktivity?

SRzG organisovala mnohé sympozia, kongresy a schůze, mezi tím i týden trvaící kongres s 300 mladím rozhodovacím suportem z celé Evropý na světové výstavě „EXPO 2000“ v Hannovru. Vydálá obecně srozumintelné knihy (na přiklad přiručka „Vědimost o mezigeneračni právo“) a s jasnými návody, které uzavírají možné budoucí „scenárie“. K nejzáražnejším pracovním tématúm patří mimo jiné Ekologie, finanční politika, dúchodová politika, politika vzdělávání, pzacovní polikita, zdravotní a ekologická politika, mladistvejch a mírova politika mládeže. Kromě toho publikuje NPBG časopis jménem „Generačni spravedlnost!“, který dostanou několik tisíc rozhodovacích suportů od dneška a zitřka (veškere delegáti ve spolkové sněmyorně, manazěrí, žurnalisti a profesoři, 3000 studenti z rozdilných oborů, mezi tím mnoha stipendů). Na základě penězní odměny ve výyši 16 000 euro jsou mladé vědci animovani, zabývat se tématy budoucnosti. Dosavadní otázky zněty: „Jak může být ekologické generační právo silněji zakotveno v zákládním zákoně? Do jaké míry je generační spravedlivost úkol podniků?“ a  „Podporuje volební právo od narození realizovaní generační spravedlivosti“ Četné politikové nechali se poradit, pod nímiWalter Riester (reforma důchodů), Herta Däubler-Gmelin (zařazení o mezigeneračni právo v zakladním zákoňe), Johannes Rau, Guido Westerwelle, Horst Seehofer, Rita Süssmuth a Rezzo Schlauch.

Gdo podporuje nás?             

Podporováný je předsenictví od NPBG skrz vědeckí sborů, ktereý obsahuje vědci z celého světu, mimo jiné Prof. Dr. Ernst Ludwig von Weizsäcker (Club of Rome). Prof. Dr. Mihajlo Mesarovic (Club of Rome), Prof. Dr. Dr. Rademacher (Club of Rome), Lord Ralf Dahrendorf (UK House of Lords), Kennedy Graham (UN University), Prof. Dr. Rolf Kreibich (IZT) a Prof. Dr. Otwin Renn (Universität Stuttgart).

Kromě toho existuje podnikatelské poradenství, které se složí z podnikatelskich osobnostich s ecolgickem a společenském svědomím.

Uctění

Za své dílo bila NPBG vyznamenána v květnu 2000 s „Theodor-Heuss-Medaille“ a v listopadů 2001 s městanskou medailí od města Oberursel.

My potřebujeme Vás!

My hledame lidí kterí s námi vypracují a provédou rozumné návrhy. Rádi Vám posileme informace anebo poslední vydání časopisu „Generačni spravldenost!“.