Organizace

Organizace  NPBG

NPBG je dobročinná nadace jejich občanských práv, NPBG má mimo její předsednictví ještě další grémie na příklad kuratorium a vědecký poradní sbor. K Ním příslušÍ renomovaní vědci  z okruhu ekologie, politiky, etiky a ekonomiky. Kromě toho existuje podnikatelský sbor, kterému přísluší podnikatelské osobnosti, které poukazují na ekologickou a sociální odpovědnost. Věřime, že musíme spojit idealismus, elán a angažmá mládeže s moudrostí, zkušeností a trpělivosi starších, když mají být řešené nastávající problémy.

Jednatelství:
Dr. Jörg Tremmel

Předsednictví:

Dr. Laura Memmert, Tobias Kemnitzer, Frank Schmilowski, Adrian Schell, Dr. Jörg Tremmel (zakladatel).

Kurátorství:

Prof. Dr. Rolf Kreibich (Předseda), Prof. Dr. Ortwin Renn, Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher, Dr. Jürgen Borchert, Dr. Martin Thunert and Anna Luehrmann, MdB.

Vědecký sbor (abecední pořadí):

Prof. Dr. Hans C. Binswanger, Prof. Dr. Dieter Birnbacher, Lord Ralf Dahrendorf, Prof. Dr. Hans-Peter Dürr, Prof. Dr. Alfred Grosser, Prof. Dr. Peter Grottian, Dr. Hildegard Hamm-Brücher, Prof. Astrid Hedtke-Becker, Prof. Dr. Wolfgang Glatzer, Dr. Uwe Jean Heuser, Prof. Dr. Vittorio Hösle, Prof. Dr. Dr. Koslowski, Prof. Dr. Hartmut Kreikebaum, Annette Lepenies, Prof. Dr. Mihajlo Mesarovic, Uwe Möller, Prof. Dr. Hubertus Müller-Groeling, Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin, Prof. Dr. Claus Offe, Prof. Dr. Konrad Ott, Prof. Dr. Andrei Plesu, Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen, Dr. Martin Reinicke, Prof. Dr. Udo Simonis, Robert Unteregger, Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Prof. Dr. Werner Weidenfeld.

Podnikatelský sbor (abecední pořadí):

Bernd Behrens (Renault Behrens), Dieter Salditt (Alfred Herrhausen Gesellschaft), Prof. Dr. Fritz Vahrenholt (Shell AG), Dr. Ignacio Campino (Deutsche Telekom AG), Uli Horaczek (ehe. Bayer AG).

Objemová jednota  NPBG

Objemovou jednota NPBG zajišťují finanční báze ,a  tím její nezávislost. Bez nich sotva muže NPBG splnit její úkoly. Kdybyste se chtěly  zasadit pro dobrou věc `generační spravedlnost’ jste srdečné vítáni stát se podporovately NPBG. Správní členové mají daleko více práv/ možnosti spoluúčinkovat u NPBG než v spravních kruhů od německých nadací běžné.
Můžete

•    Spolupracovat v pracovních kruzích, na kampaních, knihách a projektech


•    libovolne účastnit se na veřejné (to znamená veřejně pro členy) předsedou schůze (OVT), stejně tak schůzí pracovních okruhú nebo ostatních oficiálních uspořádání. Sppravní členové  a také žurnalisté jsou upřímně pozvani k tematickým zasedáním od předsednictví nadace, abychom zároveň diskutovaly o pozičních dokumentech. Tyto otevřené schůze představenstva se konají  každé čtyři měsíce v nějakém velkém městě, takže každý spravní člen alespoň muže přijet k e každému druhému nebo třetímu zasedání představenstva bez příliš dlouhé cesty příjezdu.

•    kupovat veškeré knihy za zlevněné ceny. K tomu dostanete časopis ‚Generační Pravo!’ zdarma.

•    zúčastnit se na kurativy schůze, kde je všeobecný rozhovor o nadační práci v posledním roce Předsednictví položí kurátorství individuální zprávu o činnosti a celoroční uzávěrku NPBG. O ulehčení předsednictva a povolení ročního uzávěru rozhoduje kurátorství, podporovatelé  mají ale poradní hlas.

Těšíme se na Vaše členství

Abyste se staly spravním členem, potřebujete jenom vyplňit návrh (v anglickém jazyce) na

http://www.intergenerationaljustice.org/
Infoblatt: Zustiftungen zur Aufstockung des Stiftungskapitals (v německé verzi)

Přitom mužete ustanovit sami Vaš roční příspěvek po vašé účinností, kde sice platí pro pod třicetileté nejmenší částka od 25 euro a pro starší od 50 euro. Členství účinkuje až formulář návrhu a přímý dluh bude vyzvednutý z konta anebo první platební převod došel u NPBG. Organizace se mužou  také stát členy, pro ne platí minimální zatížení  75 euro každoročne.

International Volunteers Office

„International Volunteers Office“ (IVO) je projekt od NPBG pro dobrovolníky z celého světa. Průměrně deset mladistvých z všecch součástí země organizujou společně projekty pro  sounáležitost a generační spravedlnost v 200 m² velkém domě dennodenně v přírodě. Oni pracují, diskutují, vaří, omývaj nádobí, bydlejí tam společně a večer si často ještě společně vyjdou. 

Posádka s IVO se skláda  z dobrovolníkú, kteří zůstanou 6 nebo 12 měsícú, praktikanty s kratší dobou pobytu a vedoucí. Více než 80 dobrovolníkú prošlo už program v IVO, mimo jiné z Německa, z Nizozemska, z Velké Británie, z Polska, z Rumunska, z Spojených států, z Japonska, z Senegalu, z Kamerunu a z Číny.

NPBG je  přesvědčeno, že právě mladí lidé mohou poskytnout hodnotný, inovační příspěvek pro pravě přicházející generace. Proto Vám chceme  nabídnout k tomu možnost. Opačně se ukázalo , že zkušenosti v IVO mládeži velmi mnoho znamená. Jak Fabian Johr – jeden z prvních dobrovolníkú -  popisuje : „Ja si užívám to že smím být účastnen, poněvadž já jse cítím velmi dobře, akceptován jako člověk respektován a i moje zájmy.  Ztouto zkušenosti bych se chtělpodělit s co nejvíce z mladý lidmi. IVO nabízí fundament a vydává se vybudovat cestu sjak jít příkladem zdraveho lidského spolužití všech národú.“

Pět dobrovolnych míst bylo podporováno v testovací fázy skrz Robert-Bosch Stiftung. Projekt je mezitím podporován od podniků z Oberurslu , jakmile se starosta z Oberurslu nechal  nadchnout a rozeslal  žádost na podporu do všechn podniků v Oberurslu.  07.11.2002 byla NPBG vyznamenána pro project „International Volunteers Office“ mimo toho i čestní občani . Poté podniky a nadace darovaly trochu peněz na kancelářský nábytek. Květinářství ozdobilo zdarma kancelář  květinámi, soukromník věnoval televizor, jiný starší automobil. Několik vydavatelství sponzorovaly abonent zdarma (DIE ZEIT, Der Spiegel, Frankfurter Rundschau, FAZ, Süddeutsche, NZZ).


Proti generační válce
NPBG udeluje médiemi zařeklé válce generací jasné ne. Dnešní mladá a dnešní stará generace se musí  postarat společně, aby příští generace nalezly intaktní životní základy.
Když existují konflikty mezi staršími a mladými, tak musí být civilizovaně vyřešeny v rozhovoru. V humánní společnsti jsou  lidské vztahy, a tedy také mezi stařími a mladými,tedy respekt a vzájemná úcta.