HomeSpojeníLegální informanceFRFG in other languagesInstitute for a Better Demographic Future
ÚvodVizeAktivity od NPBGOrganizaceProjekty

NewsletterFOUNDATION
FOR THE RIGHTS
OF FUTURE
GENERATIONS

Mannsperger Str. 29
D-70619 Stuttgart

Fon 0711 / 28052777
Fax 03212 / 2805277
Email
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Account details:
GLS Gemeinschafts-
bank eG

IBAN: DE64
430609678039555800
BIC: GENODEM1GLSAktivity od NPBG PDF Print E-mail

Dosavadní aktivity

jejími aktivitami jsou, kongresy, publikacemi a kampaněmi upozorní NPBG na současné problematiky, povzbudí rozhodovací nositele a občanéy a pokusí se tak dosáhnout zásadní povědovou změnu. nějaké akce tedy tady v detailu:

Cena pro generační spravedlnost od NPBG

NPBG se zastává se podle její sazby za nastupujicí generace. NPBG vydává od roku 2002 cenu pro generační spravedlnost mezitím ve výši 10.000 euro,  byla  dotovaná  Stiftung Apfelbaum – učící projekt pro koevoluce a integrace.Touto cenou chce NPBG podporovat společenské diskuze ohledně politiky o spravedlnosti mezi generacemi, pro půjčit ji vědecký základ a otevřít rozhodovací řídičí jednací perspektivy. První udělení  ceny pro generační spravedlnosti se konala 6. července 2002 na zámku Tutzing a cena pro generační spravedlnost bude zapůjčena již po čtvrté.

Časopis ‚Generační právo!’

Image
vydání 01/2007
NPBG publikuje časopis ‚Generační právo!’ ve vydání mezitím už 8.000 exemplářú. Cílové skupiny jsou rozhodovací nositelé dnes i zítřka. Jako první dostanou magazín veškeří delegáti spolkové sněmovny a zemský sněm, početní žurnalisté, stovky zástupcú podnikatelú, profesoři a instituce, za druhé přibližné 3000 angažovaných studentiúz rozdílných studijních -směrů– rozhodovatelé zítřka.
Členové nadace dostanou časopis zdarma, ostatně stojí exemplář 10 € nebo je připravený k odběru v ročním abonentu za 25 €. Výtisky nebo abonent se dá objednat pod e-maily kontakt(at)srzg.de. Časopis vychází čtyři krát ročně (tři krát německy/ jednou anglicky). Jedná o generační spravedlnost v různých kontextech, jako ekologie, státní zadlužení, vzdělání, růst obyvatelstva a biotechnologie.


NPBG kongresy a konference 1997-2006

První kongres mládeže „potřebujeme nové generační smlouvy“ (1997)

7. a 8. listopadu 1997 držel NPBG její první kongres mládeže k tématu „potřebujeme nové generační smlouvy“. Zástupci mladé generace z různých okruhú (studijní nadace, politický, církevní a odborářské organizace mládeže, zainteresovaní žáci a studenti) formulovali nové generační smlouvy pro oblasti ekologie, státní zadlužení, vzdělání, důchod, práce a dětské právo. Kongres způsobil najednou známost NPBG, jelikož početné zprávy v tisku oznámili nové angažmá mladé generace. Koncept pro novou generační smlouvu byl nakonec přijat paní Prof. Dr. Rita Süssmuth, tehdy presidentkou německé spolkové sněmovny v Bonnu. Setkala se s delegací účastníkú  kongresu k pohovor při kávě a zákuseku v německé spolkové sněmovně zhruba na půl hodinu. Podporován byl kogres  finančními prostředky od Robert-Bosch-Stiftung, Stiftung Mitarbeit a Schweisfurth Stiftung.


Druhý kongres mládeže
Politická zkouška – „jak schopné pro budoucnost jsou programy strany?" (1998)

Od 11. do 13. července 1998 se uskutečnil  druhý kongres mládeže NPBG pod heslem „jak schopné pro budoucnost jsou programy strany?". Při příležitosti spolkových voleb září 1998 v Německu jsme pozvaly reprezentanty mládeže z celého Německa, kvůli vyšetření volebních programú strany. Jsou progresivní a mají ohled na zájmy a potřeby příchozích generací? Nebo obsahují skrytá zatížení, ktére by mohli pozdějším generacím ztížit život?

Bohužel ukázalo se, že žádný program strany nebyl zaměřený na budoucnost a generační spravedlnost ve všich okruzích. Publikované  tiskové vyhlášení se jmenovalo: „Dnešní špičkoví politici nebudou už dálších 30 let být u moci. Ale naše generace bude nucena žít s následkama těchto neprozíravých politikú. Skoro žádný špičkový politik se může podívat svým noučatúm do oči. “Politická zkouška vyvolal širokou reakci. Více než 200 reportárú informovalo o tom, a stovky učitelú požadovalo výsledky, abych mohli promluvit ke svému žactvu ve vyučování  politiky.Třetí kongres mládeže  "50 let základní zákon – co zůstane, co přichází?" (1999)

14.-15. května 1999 se konal 3. kongres s titulem „50 let základního zákona – co zůstane, co přichází?" ve ’Wasserwerku’ (dříve budova od spolkoveho svazu) v Bonnu. V rámci slavnostéí k padesáti ročnímu jubile základního zákona jsme se ptaly, jak by generační spravedlnost a ekologická stálost mohla být zakotvený v německém zřízení.

Po tiskové konferenceí byly účastníci nejprve přijímáni od ministrině spravedlnosti Herta Däubler-Gmelin a doručili  slavnostně "Popis o právech příští generace", návrh od NPBG pro paragraf obnovu 20a v základním zákoně. Ministrině spravedlnosti nazvala naš návrh „velice cenným “ a diskutovala o tom v časopise pro  právní politiku se NPBG. Na to se konala kromě toho diskuze mladistvých s experty o tom, jak základní zákon může být udělán spravedlivým pro generace.

U toho se zúčastnili: Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Prof. Dr. Hans Peter Dürr, Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher, Cem Özdemir, Prof. Dr. Heinz Theisen, Prof. Dr. Astrid Hedtke-Becker, Dr. Wolfgang Heyde, kromě toho předseda švýcarské nadace Zukunftsrat, Robert Unteregger.


Čtvrtý kongres mládeže „Naše společná budoucnost - realizovat trvalost " (2000)
(První evropský kongres mládeže a první "Rallye mládeže")

Projekt "Our Common Future - Realising Sustainability" býl plánovaný více než dva roky od NPBG, Rotaract, AIESEC, mladými evropské stoupenecy federal (JEF), AEGEE a iniciativou mládeže Club of Rome. Koncept býl tak přesvědčivý, že Německá spolková nadace Umwelt, nadace Heinrich-Böll, nadace Robert-Bosch, nadace Schweisfurth, nadace Mitarbeit a další nadace a firmy přispěly k financování více než 200.000 euro.
Image
Mladiství z celé Evropy bhem kongresu

Projekt se skládal z tři fází – z internetní univerzity, evropského kongresu mládeže- v rámci EXPO v Hannovru a rallye mládeže. Internetní univerzita, která byla otevřená celý červen 2000, znamenala virtuální schůzku většiny účastníkú a byla platformou pro první diskuze, které poskytovaly pro kongres důležitý obsahujicí krajní body.

U následujícího kongresu v Hannovru od 6. do 12. srpnu 2000 bylo formulováno vcelku od zhruba 330 mládých lidí z celý Evropy, se známými experty rezoluce, která vyyźvá státní a vládní představitele Evropy realizovat společnost, která již nežije na útraty jejích dětí. V návaznosti na kongres byla dodána rezoluce od účastníkú na jízdních kolech od polské a německé vlády  -zastupující východní– a západní Evropu. Mladí účastníci byly vybrani pomocí dotazníku, podle jejich vyspělosti, jejich jazykových znalosti a jejich interkulturní kompetence. Vedle cíle rozšiřovat předlohu od trvalosti, vyzvedl projekt podporovat srůst Evropy a vzdělávat budoucí rozhodovací nositele v celé Evropě. Naděje propojené s kongresem ,přivést výzvu mládeže Evropy, obrat ve smýšlení u politicky odpovědných, byl aspoň částečně dosažen. Skrz velké tiskový echo mohlo byt senzibilizováno mínění kousek víc pro „trvalou politiku“.

Jako účinkující přišli mimo jiné: Herta Däubler-Gmelin (Ministrině spraveclnosti), Hans-Olaf Henkel (President od BDI), Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker (President nadace Wuppertal pro klima, životní prostředí a energie), Amery B. Lovins ("Factor 4"), Uwe Möller (předseda od Club of Rome, Německo), Susan Davis (WEDO, Spojené státy) und Carl Haub (Population Reference Bureau, Spojené státy). Domlouvaly se anglicky. Kromě toho mohlo 80 účastníkú zažít plánovací hru, jaká rozhodnutí by v dnešní Evropě mohla byt učiněna pro ekologickou trvalost.

Rallye mládeže 2001


Image
Prvnínositela ceny genera
Aby bylo zajištěno rozšíření rezoluce kongresu (titulek: „The Future is ours“) jelo 8 účastníkú z okolí Hannovru do Berlina a pak dále do Waršavy. V obou hlavních stanicích  se setkaly se zástupci vlády (pro Německo: ministrině spravedlnosti Herta Däubler-Gmelin) a  diskutovaly s nimi o rezoluci anebo o tématu trvalost. Rallye byla hodnocená krajně pozitivně. 

Pátý kongres mládeže "Co je generační spravedlnost? " (2002)  
(sympozium v evangelické akademie Tutzing od 5.-7. července 2002)

ImageVýraz mezigenerační spravedlnost je fixována deklarace od UN a bude diskutován u hovoru v televizi v souvislosti s skleníkový efektu, ozonová díra, atomový odpad ale také nezaměstnanost, krize důchodů a politická participace. Při tom zůstávaj ovšem definice a vážný vypořádání s tím co míní „Generační spravedlnost“ vlastně většinou nejasný. Z tohoto důvodem byl pořádaný sympozium na zámeku Tutzingen aby pokračovali akademický a politický rozhovor o generační pravo animovaly 'zajímájivý' měšťáci, se rozsadit s komplexní tematikou. Vrchol od druhém seminárním denu byla slavnostní předání od první odměny generační spravedlnost ve výši 7.500 euro.

Podstatné zároveň byla financován akce od nadace ZEIT, nadace Haniel a nadace Mitarbeit.

Šestý kongres mládeže  "Generační spravedlnost jako podnikové schéma“ (2004)

ImageOd 10. do12.09.2004 se konal v evangelické akademii Arnoldshain šestý kongres mládeže. Tento udělal generační spravedlnost  tématem a prokázal spojení tématu k politikce podnikatelú. Spravedlivost mezi stařími a mladými případně mezi dnešní a budoucí generací  je nejdůležitější zdůvodnění proč by jsme měly bránit životní prostředí a přirozeno. Od začátku ekohnutí budou proto zapřisáhnuty prava a zájmy budoucích generací.

Image
Zatim co existují stále nanejvýš rozdílné definice výrazu trvání, existuje výraz„Generační spravedlnost“ který dává tomutu výrazu užšší význam. Pojmenovává subjekty, o které se jedná –generace- a váže se osahem a  vědně na disciplínu eticky, která jasně narýsovála výraz spravedlnost. Běžná definice od generační spravedlnosti zní že šance příchozí generace na uspokojení jejich potřeb musí být alespoň tak velké než od bývalé generace. Ale i podniky, právě když jsou nadnárodně aktivní, jsou důležitými aktéry ve společnosti a nesou odpovědnost.

Můžou dnes využít šance globalizace a svou produkci přelozit do zemí s nejnižším společenským standartem Účastníky byli mimo jiné:

•    Prof. Dr. Ortwin Renn, Ústav pro sociologii, Univerzita Stuttgart (Moderátor)

•    Wolfgang Hermann, ver.di spolková administrace

•    Dr. Manfred Kohlhase, předsednictví Weleda AG
      V diskuzi k  tématu „Předloha generační spravedlnosti – Jakou odpovědnost má stát,                        ekonomie a společnost?“se zúčastněli  tito aktéři:

•    Moderátor: Prof. Dr. Rolf Kreibich, IZT Institut pro studijní budoucnost a hodnocení od                        technologickéch postupú, Berlin

•    Bernd Abeln, Státní tajemník ministerstva ekonomie v Hessenu

•    Prof. Dr. Bernd Siebenhüner, Univerzita Oldenburg

•    Dr. habil. Ignacio Campino, Deutsche Telekom AG

•    Sven Giegold, koordinační okruh attacSedmý kongres mládeže „Ekologická generační spravedlnost v  – zelená budoucnost 21. století Evropy ", (Berlin 2005)

NPBG uspořádalá v červenu 2005 v Berliné mezinárodní Young Leaders Congress „Ekologická generační spravedlnost v ústavě? – zelená budoucnost 21. století Evropy ". Kongres se konal od 22. do 26. června ve „staré požární stanici“ v Berlinš-Kreuzbergu a v budově Schwanenwerder u Wannsee.                                      

Image
Úcastníky od sedmém kongresu mládeže


Organizační partneři byli protestantská akademie Berlin, YOIS Europe (Youth for Intergenerational Justice and Sustainability) a Institut pro studijní budoucnost a hodnocení  technologických postupú (IZT). Vize kongresu byla tvorba evropské sítě  „mladých vedoucích“, kteři se dohromady chtěji zasadit za trvalost a generační spravedlnost v evropském reformním procesu a v jejich vlastních zemích. Centrální otázka byla: Jak může trvalost s generační spravedlností být takzaložena, aby příští genarace maly ještě stejné šance život jako generace před nimi?

Účastníci:

•    Timo Mäkelä, ředitel trvalostí kommise Evropy

•    Margareta Wolf, Státní tajemník ministerstva ekologie

•    Prof. Dr. Ernst-Ulrich von Weizsäcker, Předseda výboru spolkové sněmovny

•    Anna Lührmann, Jens Spahn, Marco Bülow, Michael Kauch, MdBs

•    Ann Mettler, Executive Director od Lisbon Council

•    Svenja Koch, komunikační ředitelka Greenpeace

•    Uwe Möller, Generální tajemník Club of Rome

•    Dr. Fritz Vorholz, Die Zeit

•    H. J. Tenhagen, šefredaktor „Finanztest

•    Prof. Dr. Ortwin Renn, Univerzita Stuttgart

•    Prof. Dr. Rolf Kreibich, IZT Berlin

•    Prof. Klaus Töpfer, Generální ředitel UNEP

Osmý kongres mládeže  "Moje budoucnost, Tvoje budoucnost – generační spravedlnost v Německu a v Polsku " (2006)

Kongres konjící se od 31. března - 04. dubna "Moje budoucnost, Tvoje budoucnost – generační spravedlnost v Německu a v Polsku " chtěl motivovat mladé lidí s Polsku a Německu zabývat se společně tématem „Generační spravedlnost“ a tím jí nadchnout a probudit zájem o politické procesy. S pomocí internetového řízení  se vybraly uchazeči a měli vypracovat esej k tématu „Jaký rok narození bys si vybral, kdyby jsi mněl volbu a co spojuje tvoje rozhodnutí s generační spravedlností?“, účastníci mněly k tomu být animováni přemýšlet  o své momentální kvalitě života v Německu anebo v Polsku. Rozhodujícími komponenty kongresu je také rozvoj  mezikulturní kompetence. Vědomost nad sebou o problémech ostatních znázorňuje základ pro toleranci a vzájemný respekt. Projekt se skládá ze tři etap: Přípravné schůze v Německu a v Polsku, kongres v Chelmnu a nakonec spolupráce. Pořádán býl kongres ve spolupráce s:

•    přátelé Lisewo- obec - spojení (FLGV)

•    Nadace pro práva budoucích generací für (NPBG)

•    Mláděž  mezigenerační spravedlnosti a udržby (YOIS)- Evropa

Kongres se zaobíral aspekty trvalosti a generční spravedlnosti v Polsku i Německu. Různé pracoviště se koncentrovala na různé obory, jako ekologie, vzdělanost, společnost, politika a ekonomie. Během celkovém kongresu se také přemyšlelo o německo-polských vztazích, abychom posilovaly základ pro spolupráci v těchto tematických rolích.

Devátý kongres mládeže „volební právo od narození – šance pro více generační spravedlností?“ (2006)

ImagePětina německého obyvatelstva není oprávněná volit! Právě v souvislosti s demografickou změnuou se nabízí tudíž otázka, zda jsou ještě ekvivalentně reprezentovány zájmy, mladistvých a rodiné politiky. Toto od 09.-11. června 2006 uspořádané sympozium měl k cílú, téma „volební právo od narození“ zase vejít do povědomí člověka, svázat kompetenci a zkušenosti od  Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit na příklad (dřívější justiční senátorka  Hamburgu), Prof. Dr. med. Gunther Moll (Univerzita Erlangen) a Dr. Wolfgang Gaisera (Německy institut mládeže) a zvážit možnosti pro zavedení takového práva v ústavě.
Centrální otázka  sympozia byla, do jaké míry mladiství mohou ovlivnit politické rozhodnutí buď samy anebo přes jejích rodiče. Na sympoziu se sešly  různí odborníci ze směru  na příklad právníci, psycholog vývoje a pedagogové. I stáří účastníku variovalo mezi 20 a 75 let, takže vznikla mezi generační diskuze. Pro veškeří účastníci odsouhlasily že participiální šance dětí a mladistvých musí být zvětšeny. Vrchlem na kongresu bylo předání ceny od generační spravedlnosti 2005/2006, kterou dostal Wolfgang Gründinger.

Účastníci:

Dr. Jörg Tremmel, Frank Tillmann, Dr. Wolfgang Gaiser, Prof. Dr. med. Gunther Moll, Volker Amrhein, Mike Weimann, Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit, Bernd W. Klöckner, Jan Schmolling, Martin Viehöver, Martin Wilke, Ferdinand Göhde, Benedikt Lux, Kai Mühleck, Dr. Franz-Josef Breyer


Knihy NPBG

Nadace pro práva budoucích generací (1997) (vydavatel.):Naší zemi jste si od nás jen propújčily. Oberursel: vlastní vydání. 368 strany. ISBN 3-89136-642-6.
Ihr habt dieses Land nur von uns geborgt.

ImageMladí lidé mají jen zřídka příležitost něco publikovat v Německu. Z toho důvodu nebudou vyslyšeny jejích hlasy ve veřejnéch debatách a jejích konstrukční nápady nezohledněny. Nadace pro práva budoucích generací uveřejňuje tedy v pravidelných odstupech knihy a publikace, a spolupracuje s rozdílnými nakladately. První kniha byla vydána v září 1997 " Naší zemi jste si od nás jen pújčily." s publikacemi šesti mladých lidí mezi 17 a 26lety k tématu, životní prostředí, důchod, pracovní společnost, státní zadlužení, vzdělanost a práva dětí Nakladatelství Rasch und Röhring, Hamburg.Nadace pro práva budoucích generací(1998) (vydavatel.): 1968. Proč my mladí Vás již nespotřebujéme. Oberursel: vlastní vydání. 318 stran. ISBN 3-933056-65-9.
Die 68er. Warum wir Jungen sie nicht mehr brauchen.

ImageV květnu 1998 býl vydán v nakladatelství Kore druhá od NPBG vydaná kniha: "1968. Proč my mladí Vás již nespotřebujéme."

U příležitosti třicetiletého jubilea povstání 1968 - se ptala  NPBG, jaký význam  přikládá mládež od 1968, právě také v ohledú na politické aktuální dotazy. Autoři a autorky byly jednoho názoru, že ‚staří’ z 1968 by měli přenechat  pole púsobnosti další generaci.

Nadace pro práva budoucích generace (1999) (vydavatel.): Co zůstane od minulosty? Mladá generace v dialogu o Holocaust. Berlin: C.H. Links. 288 strany. ISBN 3-86153-192-5.
Was bleibt von der Vergangenheit? Die junge Generation im Dialog über den Holocaust.

ImageTřetí kniha od NPBG byla vydáná v říjenu 1999 u nakladatelství  Ch.Links- der Sammelband " Co zůstane od minulosty? Mladá generace v dialogu o Holocaust. S příspěveku od Roman Herzog."

V resumé jmenuje se: „'Už nikdy Auschwitz' - podle těchto premisu poradili a propustili zřízení spolkové republiky základní zákon. 'Už nikdy Auschwitz' požadovaly teprv lidé od 1968, kteří německý poválečný zápach provětrály a přispívaly na široké a počestné společenské vypořádání se s Holocaustem. 'Už nikdy Auschwitz' uhájili také antifašisté z DDR. Neustále nebyl pochopen německým jménem centrální  bod německé identity od roku1945.“

V této knihu pokoušej nyní mladá, 'první generace Berlinu ' po prvé nacházet jednu vlastní řeč pro Holocaust. Ta od Martin Walser a Ignatz Bubis v podzim 1998 vyvolanou kontroverze o provinění a závěrečný tah je boj o styk s připomenutí v počínající 'Berlinerovou republiku, a s tím taky boj o mladí genarce, na které se povolaj oba strany neustále. V knihy myšlenjí po jednom úvodním předmluvu od bývalým president Roman Herzog 15 mládě autorky a autoři o německé dědictví své generace. Tady se ukázá co ony mají zvroucnit od výcviky německý demokracie a německým demokratickým antifašisma a co zamítá. Mládě Němci nebyly až potud žádaný které výcviky z Auschwitzu jsou tažení a jak musí stýkat se Německo 54 let po konec války s její horším dědictví. S tou knihu najde první generace Berlinu dotazy a odpověď a začíná její veřejný rozhovor o dědictví, jež nástupí u konec jednoho strašlivým a nadějný německého století."

Nadace pro práva budoucích generace (2003) (vydavatel): Příručka generační spravedlnost. München: nakladatelství oekom. 512 strany. ISBN 3-936581-09-6.
Handbuch Generationengerechtigkeit.

ImageJak její první vědecké kompendium publikovala NPBG v lété 2003 " Příručka generační spravedlnost". První zadání bylo rozprodaný za jenom tři týdnů, několika centrála týkající se země ku politický vytvoření přijímaly knihu do jejich program. Tuto interdisciplinární knihu, na čem spolupůsoběli sociology, právníci, filozofy, ekonomy, psychology a lékaři dotazovala diskuze o generační spravedlnost, ale jisté i motivovala mnohá lidí také k angažmá v smyslu generační spravedlností.  
Jörg Tremmel (2003):
Trvalost jako politická a analytická kategorie. Německy rozhovor o trvalý rozvoj v zrcadlo zájmů aktéry. Mnichov: nakladatelství oekom. 197 stránky. ISBN 3-936581-14-2.
Nachhaltigkeit als politische und analytische Kategorie. Der deutsche Diskurs um nachhaltige Entwicklung im Spiegel der Interessen der Akteure.

Image„Knížka od Tremmelu nabízí fundus od materiál, který býl systematický upravené a analyzovalé. Já neznám ostatní knihu o trvalost v německou jazykovoú oblastí, která tak rozsáhlý obkreslí hovory o trvalost a popisuje rozmanitější pozice z politiky, společností a vědomostí.“

Ortwin Renn, Vedoucí od DIALOGIK GmbH 

Jörg Tremmel (2005):
Populační politika v kontextu ekologickou genračnou spravedlností. disertace 431 stránky. ISBN 3-00-015992-4.
 
Bevölkerungspolitik im Kontext ökologischer Generationengerechtigkeit.

ImagePrůzkum kontroluje, li populační politika je etický zastupován, když bude provedena, abych domocila se ekologické generační spravedlností. Docházející od prognózy dalšího stoupání celosvětových číselný obyvatelstva o třetinu do 2050 nejprve bude prozkoumáno, jestli růst obyvatelstva opravdu vede k zátěž přírody. To bude od Tremmel doložen podle příkladu z zpáteční rozmanitost druhů. Pak bude prozkoumáno, zda máme skutečně odpovědnost pro budoucí generace pro uchování přírody. Také tato hypotéza bude činný. Z toho rozvine Tremmel model pro ohodnocení politiky porodnosti: pravidlo čtyři-pětina -. Závěrem bude vrhán globální pohled na německé debaty a vyvine třídílné strategie pro demografický možnost budoucnosti Německa.“

Jörg Tremmel (2006):
Handbook of Intergenerational Justice. 366
stránky. ISBN 13-9781845429003.

ImageDlouhou dobu nebyla zastupována NPBG v anglické jazykovou oblasty. Aber generační spravedlnost je ist zřejmě překrývající země témavýzkum k tomu koná se podstatné v anglosaský zemích. Jako výsledek rozsáhlou výzvu k dokladyprovolání nasazovat přínosy k tématu – záleží tedy první kniha od NPBG- na anglický, Handbook of Intergenerational Justice. S Edward Elgar Publishing mohl být získáván jeden renomovaný nakladatelství s Anglie jako partner. My představí knihu tedy v angličtiné a doporučují všech členům znalost anglického jazyka k čtení. Exempláře mohou být přímo objednán u NPBG pro 26,72 libru nebo 40 € (režijní cena) + přepravní náklady. Kniha je určeny hlavně pro nákup od univerzity a knihovny a proto zřejmě dražší v obchodů.


Uctění od FDGF

Medaile Theodor-Heuss

Image
PYedání medaile ve Stuttgartu, kvten 2000
V května 2000 obdržela NPBG medaile Theodor-Heuss. Z tiskové zprávy od nadace Theodor-Heuss: „S 36. předání medaile Theodor-Heuss v květenu 2000 byly vyznamenán iniciativi, které vzorně ukázaj, že mládě lidí v Německu a v Evrope dělají obnovu a živé uspořádání demokracie k její věc. “Býla vážená NPBG především pro její evropský uvedené aktivity v roce 2000.

NPBG naleze se s těmito opět v řady prominenti nositel ceny, jak Richard von Weizsäcker, Hans-Dietrich Genscher, Václav Havel, Ignatz Bubis, Jürgen Habermas nebo Němky církevní den. 

Měšťana medaile Oberurselu

V listopadu 2001 byla vážená NPBG s měšťanou medaile Oberurselu. „Pléste se dále do toho!“, znít povzbuzující slova od starosta Gerd Krämer.

Intervence před spojené národy

Před zástupce od 190 národy a víc než 20 mezinárodních organizace vyložil předseda od NPBG, Jörg Tremmel dne 30. 01. 2001 svoji vize pro více politický podílnické právo od dětem a mladistvý. Podle poziční papírů od NPBG vyžádal Tremmel, že také pod osmnáct ročních musí být dovolený podílet se na volbách, pokud ony to sami žádaj.

Image
Tremmel v budovy UNO v New Yorku

Faktický odvolání
stálou věkovou hranice mohla by k tomu vodit, že ne dospělý konečně k pravém vlivu přijeli a své zájmy od politiky byly brán vážně. NPBG má u UNO status poradním NGO (Association with DPI) a zúčastnil se mezitímněkolikrát na aktivity od UN: Tak byla organizovana diskuse u kulatého stolu mládeže u světový konference o města v Berliňe 2000 od NPBG. U konference v Berlinu o dětí v Evrope a centrální Asie v květenu 2001 byl mluvčí nadace Jörg Tremmel znovu „Resource Person“. V jakékoli vydání časopisu od NPBG bude věnován jedna strana pro podání zpráv o aktivity UN. Setkání na nejvyšší úrovni Johannesburg o trvalý vyvíjení v září 2002, na tomu se zúčastnila NPBG s osmi delegáti, věnovala se NPBG největšiné její první vydání anglický jazykový časopisů „Intergenerational Justice!“


Reference média

ImageNPBG dosáhla skrz její četné kongresy a jiné projekty velký echo média v minulý tři let. Jak denní noviny tak i rozhlas a televize pozvaly k početné (asi 180 interviewe). Tak byly zástupce od NPBG především k tématu důchod, mimo jiné povolán k konverzace s Sabine Christiansen, Maybritt Illner, Talk im Turm, Späth am Abend. Velký je taky počet od odborný články, který média potažely od členů NPBG. Na pozvánku od BBC mohla NPBG spolupůsobit na filmu o světu v roce 2024 a cestovala k tomu do Londonu.  
Na kontakty k novinářky a novinářy chce NPBG také budoucně dobývat a posíli tomu své aktivity dávat ven informace k projektech a výsledky výzkumu mimo jiné přes nové média (websajt, leták) a vstoupá s média a veřejnost do dialogu. 


Politiková konzultace a hovory s špičkových politikové

Početné špičkových politikové nechaly se poradit od NPBG v otázky k generační spravedlností a trvalost nebo přijímali členové nadací k rozhovoru, pod nímý Walter Riester (reforma důchodú), Herta Däubler-Gmelin (Převzetí od generační spravedlností do základní zákon), Johannes Rau, Guido Westerwelle, Horst Seehofer, Rita Süssmuth a Rezzo Schlauch. Tak pozval dvakrát ministr pracovní Riester NPBG déle k pozadích hovorných o generační spravedlivý reforma důchodů, rovněž kompetentní opoziční průvodčí Seehofer. Ministrka spolkový justice Däubler-Gmelin diskutovala několikrát s mladého předsednictví nadaclí o tom, jak může se udělat základní zákon „generačné spravedlivý“. U večeře dostavil se diskuze s spolkovým presidentem Rau nadační mluvčí Jörg Tremmel k tématu generační spravedlnost v zámeku Bellevue.